Werkwijze

Over het algemeen zal voorafgaande aan een opdracht een intake plaatsvinden.  Het doel van de intake is om de opdracht goed te omschrijven en de wederzijdse verwachtingen duidelijk te krijgen. De intake zal de basis zijn voor de opdracht.

Firewalls en netwerkbeveiliging is een complex onderwerp. Dit maakt het noodzakelijk om de verwachtingen bij beide partijen goed neer te zetten. Vooral een complexere opdracht kan niet zonder een goede probleem- en doelstelling. Deze zal ik, indien nodig, samen met u opstellen.